5 jaar garantie

Maar liefst 5 jaar garantie op het eindresultaat

Maar liefst 5 jaar garantie op het eindresultaat

Hieronder vind je de voorwaarden van de geboden 5 jaar garantie.

** Voorwaarden:

  1. De gehele behandeling, inclusief de nabehandeling, dient conform instructies en het behandelplan goed afgemaakt te zijn; bij voortijdige beëindiging van de behandeling vervalt de garantie
  2. Kaakchirurgische ingrepen vallen niet onder onze garantie
  3. Spalken in bovenkaak en onderkaak dienen levenslang behouden te blijven; bij verlies of beschadiging van de spalk of als de spalk los zit vervalt de garantie