Retentieperiode met spalk

Retentie spalk

Retentie spalk

In de boven- en onderkaak krijg je een retentie spalk. Dit is een stevige metalen draad die in de onderkaak aan de binnenkant van de hoektanden is bevestigd. In de bovenkaak is deze bevestigd op de vier snijtanden.

De spalk zorgt ervoor dat de boven- en ondertanden recht blijven staan en niet terugdraaien in de oude stand. De spalk blijft in principe zitten totdat de verstandskiezen zijn doorgebroken (of verwijderd als dat nodig is). Indien er geen verstandskiezen zijn blijft de spalk in ieder geval minstens zitten tot 21 jarige leeftijd. Tegenwoordig is het advies echter om de spalkjes permanent te laten zitten, omdat ook op latere leeftijd nog het risico bestaat dat tanden gaan verschuiven.

Om te voorkomen dat de spalk los gaat moet er, net zoals met de vaste beugel, voorzichtig mee worden omgegaan. Je mag (met je boven- en ondertanden waar de spalk aan vast zit) geen harde dingen bijten zoals noten, snoepjes etc. Appels niet afbijten maar in stukjes snijden!

Je moet de ruimte bij het tandvlees onder de spalk in de onderkaak 1 x per week met “soft-picks” schoonhouden. Dit om te voorkomen dat er tandsteen ontstaat. In de bovenkaak is dat niet nodig, tenzij anders wordt vermeld. Aan de stoel wordt uitgelegd hoe je dit moet doen.

Mocht de spalk per ongeluk toch los gaan dan moet je dit direct melden. Indien je dat niet doet is het risico groot dat de boven- en ondertanden scheef gaan groeien in zeer korte tijd!

GOOI DE SPALK NOOIT WEG! deze is op maat gemaakt en kan opnieuw worden vastgezet. Indien je dat toch doet zien wij ons genoodzaakt een vervangingsnota te sturen ad € 110,00.

Reparaties die uitgevoerd moeten worden door oneigenlijk gebruik van de beugel worden in rekening gebracht. Oneigenlijk gebruik is een beugel die kapot gaat door eigen “schuld”. Hierbij valt te denken aan kapotte apparatuur t.g.v. eten, stoeien, sporten, nagelbijten, etc.

HET IS HEEL BELANGRIJK DRIE MAAL PER DAG TE POETSEN!!!